Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 43 từ 28/10/2019 đến 03/11/2019
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 14:0-0:0

Tham dự Hội thảo góp ý đối với nội dung dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”

A. Hưng, TP CSHTVT và GĐ TTTT&DLVT tham dựPhòng họp 3, tầng 4, trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; số 28, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
14:0-0:0

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư tại 79 Văn Tiến Dũng

Lãnh đạo Cục, CVP, TPKHTC, GD TTTKCNVT; các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; P. KHTC và VP chuẩn bịTrụ sở Cục Viễn thám QG tại 79 Văn Tiến Dũng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)