Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 8 từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo:
Tham dự: PCT. Chu Hải Tùng
14:0-0:0

Họp về thực hiện Dự án hiện chỉnh Bản đồ địa hình

PCT. Chu Hải Tùng, Phòng KH-TC, UDCNVT, TT triển khai ứng dụng VT, TT KĐCLSPVT, TT VT miền NamPhòng họp 201, Trụ sở Cục VTQG, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)