Rsc.WebUI - Adm_LichCongTac

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO
Tuần thứ 13 từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Thành phần tham gia Địa điểm
Lãnh đạo: 10:0-0:0

Họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai công tác Đoàn TNCSHCM năm 2020 của Cục Viễn thám quốc gia

Lãnh đạo Cục, CVP, Các UVBCH Đoàn TNCSHCM, Chủ trịch Công đoàn, Chủ trịch Hội Cựu chiến binh, BCH Đoàn TNCSHCM chuẩn bịTrụ sở các đơn vị
8:0-0:0

Trực Lãnh đạo và cơ quan Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh

Phó Cục trưởng Trần Tuấn Ngọc, A Tuấn TP KH&HTQTTrụ sở cơ quan Cục Viễn thám QG tại 83 Nguyễn Chí Thanh
8:30-0:0
Họp trực tuyến báo cáo về tình hình triển khai công tác kiểm kê đất đai với Thứ trưởng Lê Minh Ngân 
Phó Cục trưởng Lê Quốc HưngHà nội

(Lịch thay đổi được tô đỏ)