Cung cấp ảnh vệ tinh cho mục đích an ninh quốc phòng
Project code: 4
Giới thiệu tóm tắt: Nhận thức rõ vai trò to lớn của tư liệu ảnh vệ tinh và nhằm phục vụ một cách thiết thực cho công tác an ninh quốc phòng ở cấp trung ương và địa phương, Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu đã tiến hành Thành lập hệ thống bình đồ ảnh vệ tinh tỉ lệ 1/50 000, phủ trùm toàn quốc.
Nội dung 

Loại tư liệu ảnh vệ tinh được sử dụng là ảnh SPOT 5, gồm 3 loại ảnh:

     - SPOT 5 XS (đa phổ) độ phân giải 10m
     - SPOT 5 PAN (đen trắng) độ phân giải 5m (chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên)
     - SPOT 5 PAN (siêu mode) độ phân giải 2,5m

 
Trung tâm Thu nhận và xử lý ảnh Viễn thám- Trung tâm Viễn thám có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và kinh nghiệm nhiều năm trong công tác xử lý ảnh vệ tinh. Bên cạnh đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, Trung tâm Thu nhận và xử lý ảnh Viễn thám cũng được trang bị hệ thống thiết bị, công nghệ hiện đại do hãng IGN Espace (Cộng hòa Pháp) phát triển và chuyển giao. Vì những lý do đó Trung tâm đã được lựa chọn là một trong những cơ sở chủ chốt để thực hiện công trình quan trọng này. 

Bình đồ ảnh vệ tinh SPOT 5 được sản xuất trên dây chuyền SPACE MAT, bao gồm những công đoạn chính sau:

     - Mô hình hóa khối ảnh vệ tinh sử dụng các điểm khống chế ảnh được đo đạc ngoài thực địa bằng công nghệ GPS.
     - Nắn chỉnh ảnh vệ tinh, sử dụng các điểm khống chế và mô hình số độ cao (DEM) để loại trừ các sai số do ảnh hưởng của chênh cao địa hình.
     - Xử lý phổ, tăng cường chất lượng của ảnh nắn.
     - Tổ hợp màu tự nhiên và trộn ảnh để tăng cường độ phân giải của ảnh.
     - Chắp ghép, cắt mảnh theo danh pháp bản đồ.

 
Từ năm 2004 đến nay Trung tâm đã cung cấp cho Cục Bản đồ Bộ tổng tham mưu hơn 200 bình đồ ảnh 1/50 000. Tất cả các sản phẩm của Trung tâm đều đạt độ chính xác cao và chất lượng hình ảnh tốt. Những sản phẩm này cũng đã góp phần quan trọng để khẳng định thương hiệu và vị thế của Trung tâm như là một cơ quan hàng đầu trong công tác xử lý ảnh vệ tinh tại Việt nam.
Implementing agencies:
Execution time: