Một số công trình ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế giao thông, thủy lợi
Project code: 5
Giới thiệu tóm tắt: Trước tiên phải kể đến các công trình nghiên cứu về sự biến động của đường bờ biển, bờ sông/lòng sông lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ cho việc cải tạo và khai thác các tuyến đường giao thông thủy. Bộ bản đồ được thiết kế ở tỷ lệ 1: 250 000 cho toàn vùng và ở tỷ lệ 1: 25 000, 1: 50 000 cho các khu vực quan trọng. Công trình này được thực hiện đầu những năm 80 theo đơn đặt hàng của cơ quan tư vấn và thiết kế giao thông- Bộ Giao thông Vận tải.
Nội dung 

     Với mục đích đánh giá biến động lòng sông, bờ sông và các cồn, bãi phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế xây dựng cầu ở đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Viễn thám đã tiến hành thực hiện 2 công trình phục vụ xây dựng cầu Rạch Miễu (năm 2002) và cầu Vàm Cống (năm 2005). Các công trình trên được thực hiện theo Hợp đồng kinh tế với Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu lớn và Hầm- Bộ Giao thông Vận tải.

     Vấn đề sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra ở nhiều nơi, luôn là vấn đề gây bức xúc cho chính quyền và người dân của nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều tuyến đê, cở sở hạ tầng, nhà cửa bị nhấn chìm, gây không ít những thiệt hại về tiền của và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của con người. Theo đơn đặt hàng của các cơ quan chuyên môn và của các Ban chủ nhiệm các Dự án xây dựng quy hoạch vùng, Trung tâm Viễn thám đã tiến hành xây dựng nhiều bản đồ biến động đường bờ biển, bờ sông của nhiều khu vực, đặc biệt là cho các khu vực bờ biển, bờ sông dễ bị sạt lở ở đồng bằng sông Cửu Long và một số khu vực phía Bắc như ở các cửa sông Ba Lạt, cửa sông Đáy, bờ biển tỉnh Nam Định, Thái Bình… và một số các đoạn sông như ở sông Lô, sông Hồng…

     Kết quả thực hiện các Công trình nêu trên đã được đánh giá rất cao về khả năng sử dụng, vì thông tin của bản đồ có độ tin cậy và đảm bảo tính kịp thời.
Implementing agencies:
Execution time: