Công trình “Thành lập bộ bản đồ dải ven biển khu vực từ mũi Kê Gà đến Hà Tiên tỷ lệ 1: 50 000”
Project code: 6
Giới thiệu tóm tắt: Bộ bản đồ này do Trung tâm Viễn thám thành lập năm 2003-2004, theo Hợp đồng kinh tế được ký kết với Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.
Nội dung 

     Bộ bản đồ dải ven biển khu vực từ mũi Kê Gà đến Hà Tiên được thành lập để nghiên cứu hiện trạng phân bố của các đối tượng lớp phủ mặt đất, hiện trạng và biến động của đường bờ và vùng bãi ven bờ nhằm đánh giá đúng thực trạng khai thác dải ven biển và tác động của tự nhiên cũng như của con người đến quá trình bồi tụ- xói lở của đường bờ biển. Bộ bản đồ này còn là tài liệu dùng để nghiên cứu và phân tích các đối tượng và hiện tượng có liên quan trong tổng hợp thể tự nhiên và lãnh thổ của các hệ sinh thái ven biển.

     Bộ bản này phủ trùm dải ven biển từ mũi Kê Gà đến Hà Tiên, được thiết kế ở tỷ lệ 1: 50 000 với 2 loại là bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt đất và bản đồ hiện trạng và biến động đường bờ biển.

Nội dung chính của bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt đất gồm:
    - Lớp phủ tự nhiên với các đối tượng là mặt nước tự nhiên (ao, hồ, sông ngòi); đất có rừng (độ che phủ ≥ 30%); đất có rừng thưa (độ che phủ 10%- 30%); bãi cát, cồn cát không có cây che phủ; bãi bồi; đầm lầy; đất hoang, đồi núi trọc;
    - Lớp phủ nhân tác với các đối tượng là các vùng đất canh tác nông nghiệp; vùng trồng cây lâu năm; vùng nuôi trồng thủy sản; khu công nghiệp- khu chế xuất; ruộng muối; khu khai thác khoáng sản- vật liệu xây dựng; khu dân cư; nghĩa trang- nghĩa địa; sân bay; bến cảng; hệ thống kênh, rạch…

    Nội dung chính của bản đồ hiện trạng và biến động đường bờ biển gồm: Đường bờ biển tại các thời điểm năm 1965, 1990, 2002; vùng bờ biển được bồi tụ trong giai đoạn 1965-1990, 1990-2000; vùng bờ biển bị xói lở trong giai đoạn 1965-1990, 1990-2000; vùng bờ biển vừa bồi tụ vừa xói lở trong giai đoạn 1965-1990, 1990-2000.

Ngoài bộ bản đồ với 2 chủ đề nêu trên còn có các sản phẩm khác, bao gồm:
    - Một số bình đồ ảnh vệ tinh ở tỷ lệ 1: 50 000 thuộc dải ven biển từ mũi Kê Gà đến Hà Tiên;
    - Báo cáo thuyết minh cho bộ bản đồ với các nội dung: Cơ sở lý thuyết, phương pháp thành lập và nội dung của bản đồ. Mô tả về hiện trạng lớp phủ mặt đất và hiện trạng cũng như biến động của đường bờ biển thuộc khu vực thành lập bản đồ. Các số liệu về diện tích của các vùng theo nội dung bản đồ;
    - Hướng dẫn chuyển giao và phần mềm dùng để thành lập bản đồ.
Công trình được hoàn thành theo đúng yêu cầu về nội dung với chất lượng được đánh giá cao.
Implementing agencies:
Execution time: