Ứng dụng viễn thám
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát hiện tượng nhiễm mặn đất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là đề tài nghiên cứu quan trọng góp phần xác lập cơ sở khoa học và các phương pháp ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát xâm nhập mặn đất sản xuất nông nghiệp. Từ đó, đề xuất quy trình giám sát đất nhiễm mặn trên cơ sở kết hợp tư liệu viễn thám. Đọc thêm
Ngày 13/11/2018, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – VNSC (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Viễn thám quang học và nghiên cứu môi trường nước”, với sự tham gia của các đơn vị có liên quan. Đọc thêm
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) kính mời tham gia vào buổi thuyết trình trực tuyến (webinar) về các hoạt động giám sát trái đất sử dụng dữ liệu vệ tinh ở Việt Nam qua webinar thứ 2 năm 2021. Đọc thêm
Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 -2020, mã số BĐKH/16-20 đã phê duyệt và tổ chức triển khai 42 nhiệm vụ, trong đó có các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám được nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả. Đọc thêm
Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta hiện nay. Trong nhiều thập niên gần đây, nhiều công nghệ tài nguyên nước đã được áp dụng trên các lưu vực sông. Nhiều nghiên cứu về lưu vực sông được thiết lập từ ngắn hạn tới dài hạn để kiểm kê và quy hoạch tài nguyên nước. Đọc thêm
Ngày 07/05/2021 đánh dấu tròn 8 năm vệ tinh VNREDSat-1 được phóng lên quỹ đạo. Trong tám năm qua, hệ thống vệ tinh VNREDsat-1 đã làm tròn vai trò là một hệ thống vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, vệ tinh VNREDSat-1 đã hoạt động vượt quá 3 năm so với thiết kế, đi được hơn 42.000 vòng quanh trái đất, thu về hơn 130.000 cảnh ảnh (trong đó có hơn 81.000 cảnh ảnh chụp lãnh thổ lãnh hải Việt Nam) góp phần giám sát tích cực và chủ động phục vụ quản lý tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đọc thêm
Để thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đề án đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt. Đọc thêm
Mới đây nghiên cứu đã tạo ra các bản đồ loại cây trồng bằng lidar, Sentinel-2 và dữ liệu ảnh hàng không cùng với một số thuật toán phân loại machine learning để phân biệt bốn loại cây trồng trong một khu vực canh tác thâm canh. Các bản đồ loại cây trồng thường được thành lập sử dụng dữ liệu cảm nhận từ xa có được bởi các cảm biến được gắn trên vệ tinh, máy bay có người lái hoặc máy bay không người lái (UAV hoặc 'máy bay không người lái'), phổ biến nhất là cảm biến đa năng được gắn trên vệ tinh. Cảm biến đa năng trên hàng không được sử dụng thường xuyên hơn trong đó hình ảnh có độ phân giải không gian rất cao là bắt buộc. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu Lidar để thành lập bản đồ loại cây trồng vẫn chưa phổ biến. Đọc thêm
Tự động phát hiện, trích xuất dữ liệu, mô hình hóa 3D và trực quan hóa các tòa nhà ở khu vực đô thị bằng cách sử dụng dữ liệu viễn thám là một nhiệm vụ cần thiết trong các ứng dụng khác nhau như địa chính, quy hoạch đô thị và nông thôn, phát hiện sự thay đổi, thành lập bản đồ, cập nhật hệ thống thông tin địa lý, giám sát, giá trị nhà ở và định hướng chuyển đổi. Thậm chí ngày nay, nhiệm vụ này vẫn còn nhiều thách thức do các tín hiệu nhiễu vốn có (ví dụ: bóng đổ) trong dữ liệu viễn thám được sử dụng, cũng như sự khác biệt về quan điểm, môi trường xung quanh, hình dạng và kích thước phức tạp của các tòa nhà. Bài viết này phác thảo một quy trình làm việc chung bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại. Đọc thêm
Thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đọc thêm
Ngày 30/6, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có Công văn 2609/STNMT-CCQL gửi Cục Viễn thám quốc gia về việc đăng ký nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đọc thêm
Sáng 6/7, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia chủ trì hội nghị. Đọc thêm
Thông tin dựa trên viễn thám và bảo hiểm cho cây trồng ở các nền kinh tế mới nổi Đọc thêm
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của lĩnh vực tài nguyên nước. Đọc thêm
Trang sau