Tin hoạt động
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm). Đọc thêm
Sáng ngày 28/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tại điểm cầu của Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Lê Quốc Hưng, Phó Cục trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục Viễn thám quốc gia. Đọc thêm
Cục Viễn thám quốc gia triển khai thực hiện văn bản số 6483/BTNMT-PC ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phổ biến Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Đọc thêm
Sáng ngày 26/7/2023, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, những thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc. Đọc thêm
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó viễn thám được quy định là một lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04tháng 01năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám có quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của lĩnh vực viễn thám; Theo Quyết định số 886/QĐ-BTNMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế Kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với mỗi một chuyên ngành, lĩnh vực đều phải xây dựng được nhiệm vụ kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm theo chuyên ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác nghiệm thu, quyết toán các Đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn ở trong và ngoài Bộ. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực viễn thám chưa xây dựng được quy trình cũng như chưa ban hành được định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Việc thiếu quy định này gây ra nhiều khó khăn trong việc kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm viễn thám ở trong và ngoài Bộ cũng như gặp khó khăn trong việc tính toán đơn giá cho các hạng mục kiểm tra nghiệm thu. Do đó, việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám là vấn đề cấp thiết hiện nay. Định mức này sẽ là chuẩn kỹ thuật chung và thống nhất trong các Bộ, Ban, Ngành trong việc kiểm tra nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Bên cạnh đó, sau khi ban hành Thông tư còn làm cơ sở để hoàn thiện lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cũng như thanh quyết toán các công trình bằng các đơn giá. Đọc thêm
Ngày 10/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2390/BTNMT-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Đọc thêm
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Đọc thêm
Thực hiện kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia (nhiệm kỳ 2023-2028) và Đại hội lần thứ V Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường (nhiệm kỳ 2023-2028); được sự hướng dẫn và chỉ đạo của Công đoàn Bộ qua các công văn số 78/KH-CĐB ngày 29/08/2022, công văn số 85/HD_CĐB ngày 07/10/2022, kế hoạch số 19/KH-CĐC ngày 29/9/2022; ngày 28 tháng 3 năm 2023 Công đoàn cơ sở Đài viễn thám trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và Phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đọc thêm
Ngày 12/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 5462/BTNMT-VP đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024. Đọc thêm
Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1663/BTNMT-TTTT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023. Đọc thêm
Ngày 06/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1332/BTNMT-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023. Đọc thêm
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 của ngành TN&MT. Đây là hoạt động thường xuyên, định kỳ được tổ chức hàng năm với mục đích đánh giá, rút kinh nghiệm thông qua các kết quả đã đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đọc thêm
Thực hiện Công văn số 31/CĐB-BNC ngày 27/02/2023 của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023, Công đoàn Cục Viễn thám quốc gia triển khai thực hiện phát động, khuyến khích các nữ công đoàn viên của Cục mặc áo dài trong các ngày làm việc từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 8/3/2023, đặc biệt cùng hưởng ứng mặc áo dài đồng loạt vào ngày 8/3/2023. Đọc thêm
Trang sau