Cơ sở hạ tầng
Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đề nghị Cục Viễn thám quốc gia cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đọc thêm
Trang sau