Quản lý hoạt động viễn thám
Sự thành công của Đoàn công tác Việt Nam tại Tổ chức Phát triển Không gian và Địa tin học, Thái Lan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, Đọc thêm
Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016), Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Tại tờ trình số 86/TTr-CP ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội và tờ trình số 369/TTr-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ, Chính phủ đã trình bày các nội dung cơ bản về sự cần thiết ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ trong đó có đề xuất xây dựng Nghị định về hoạt động viễn thám. Căn cứ theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định về hoạt động viễn thámnêu trên sẽ phải trình ban hành và có hiệu lực cùng lúc với Luật Đo đạc và Bản đồ. Đọc thêm
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, ngày 27/7/2015. Đọc thêm
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Bộ TN&MT, chiều 3/8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức đã tháo băng gắn biển công trình tại Trạm Thu ảnh vệ tinh (Trung tâm Viễn thám Quốc gia). Đọc thêm
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, ngày 27/7/2015, tại Hội trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cục Viễn thám quốc gia đã tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đọc thêm
​Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của Cục Viễn thám Quốc gia với những hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III; sáng ngày 30/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Viễn thám Quốc gia đã tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2015. Hội diễn văn nghệ đã thu hút được sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục. Đọc thêm
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia, ngày 27/7/2015, tại Hội trường Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cục Viễn thám quốc gia đã tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đọc thêm