Quản lý hoạt động viễn thám
(TN&MT) - Trên thế giới, công nghệ viễn thám ngày càng phát triển và có nhiều ứng dụng thiết thực. Ở Việt Nam, sau hơn bốn thập kỷ tiếp cận và phát triển công nghệ viễn thám cũng đã được ứng dụng để giải quyết các vấn đề về quản lý và giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, quốc phòng, an ninh và một số ngành kinh tế xã hội khác. Nhưng sự phát triển viễn thám ở Việt Nam hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng của nó. Đọc thêm
Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ Đọc thêm
Chiều ngày 16/8, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng:Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường họp xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2020. Đọc thêm
Chiều 10/6, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo về Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2030 và tình hình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đọc thêm
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019, ngày 20/5, tại TP. Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản có liên quan. Ông Lê Văn Tùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị. Đọc thêm
(TN&MT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 415/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ. Đọc thêm
Công văn 1413/BTNMT-VTQG về việc cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám Đọc thêm
Chiều ngày 28/3, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đọc thêm
Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia đã thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành về viễn thám tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019. Đọc thêm
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục viễn thám quốc gia được giao chủ trì xây dựng 04 dự thảo Thông tư: 1. Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000; 2. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; 3. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám; 4. Thông tư Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. Đọc thêm
“Ngành thanh tra cần bám sát và quán triệt phương châm năm 2019 của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” để tạo bước đột phá trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, trở thành công cụ sắc bén, hữu hiệu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành” - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2019 sáng ngày 27/2 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đọc thêm
Tại buổi họp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ chiều ngày 30/1, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhấn mạnh tới yêu cầu phải hệ thống hóa được đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật và tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật của Ngành. Đọc thêm
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám. Nghị định quy định về hệ thống thu nhận ảnh dữ liệu viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu,... để phục vụ điều tra cơ bản, quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường; cứu hộ, cứu nạn,... Đọc thêm
(TN&MT) – Sáng 21/12, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Thứ trưởng Lê Công Thành dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đọc thêm
Sự thành công của Đoàn công tác Việt Nam tại Tổ chức Phát triển Không gian và Địa tin học, Thái Lan từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018, Đọc thêm
Trang sau