Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Left_Menu

TRANG LIÊN KẾT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTieuDiem_New

TIN NỔI BẬT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Body_Top_Banner

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTuc_New

Công nghệ mới đóng vai trò quyết định trong chất lượng dự báo
Bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ quan trắc, giám sát liên tục các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dựa trên mạng lưới quan trắc tự động, hệ thống radar vệ tinh hiện đại, công nghệ dự báo thời tiết dựa trên các mô hình thời tiết số được thực hiện trên hệ thống siêu máy tính đóng vai trò chính trong việc dự báo xu thế, hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị. Đây cũng là công việc mà Phòng Dự báo số và viễn thám đã thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời qua.

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong phòng, chống tội phạm về môi trường
“Công nghệ viễn thám là công cụ quan trọng, hữu hiệu giúp lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường có cơ sở để tham mưu trong việc hoạch định các chính sách, pháp luật, tham mưu chiến lược về phòng chống tội phạm, vừa có thông tin cần thiết để tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường hiệu quả hơn...”

Chi tiết

Giám sát sông băng trên núi bằng vệ tinh ra-đa TanDEM-X
Một vấn đề quan trọng hiện nay là phải theo dõi sự tan chảy của băng để tránh sự sụp đổ đột ngột của các sông băng dẫn đến các thảm kịch, chẳng hạn như đã xảy ra tại sông băng Marmolada ở Dolomites của Ý vào tháng 7 năm 2022. Bên cạnh đó, băng tan từ các sông băng trên núi là một trong những nguyên nhân lớn nhất đóng góp vào sự gia tăng mực nước biển bên ngoài các tảng băng lớn của Nam Cực và Greenland. Với xu hướng bất lợi này, việc mất đi lượng băng trên sông băng gây nguy hiểm cho hệ thống tưới tiêu, thủy điện, du lịch và nước uống.

Chi tiết

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_VanBan

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
Số 67/2020/QH14 04/12/2020
149/QĐ-TTg 01/02/2019
Số 03/2019/NĐ-CP 04/01/2019
39/2015/TT-BTNMT 09/03/2017
10/2015/TT-BTNMT 09/03/2017
634/QĐ-BTNMT 29/03/2016
76/2014/QĐ-TTg 19/08/2015
76/2014/QĐ-TTg 09/03/2014
1166/QĐ-BTNMT 17/07/2013
70/2012/TT-BTC 03/05/2012