Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Left_Menu

TRANG LIÊN KẾT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTieuDiem_New

TIN NỔI BẬT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Body_Top_Banner

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTuc_New

Từng bước nắm bắt công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thám
Công nghệ viễn thám ngày càng phát triển và được ứng dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể thấy sự rút ngắn về thời gian xuất hiện các công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thám, tốc độ thay đổi của công nghệ trong những năm gần đây diễn ra rất nhanh. Xu hướng phát triển của công nghệ viễn thám thế giới trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới sẽ có nhiều đổi mới.

Chi tiết

Hội thảo giới thiệu ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trên địa bàn tỉnh
Ngày 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Giới thiệu ứng dụng khoa học và công nghệ về vũ trụ trên địa bàn tỉnh Long An”. Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, viện, trường, trung tâm, doanh nghiệp.

Chi tiết