Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Left_Menu

TRANG LIÊN KẾT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTieuDiem_New

TIN NỔI BẬT

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_Body_Top_Banner

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_TinTuc_New

Ứng dụng viễn thám để giám sát môi trường
Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể của môi trường tự nhiên trong những thập kỷ gần đây, do đó, việc giám sát hiện trạng môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do khả năng quan sát ở quy mô lớn và liên tục, công nghệ viễn thám đã trở thành một phương pháp không thể thiếu để giám sát môi trường. Các mô hình kết hợp phương pháp viễn thám cho việc giám sát môi trường với các mục đích khác nhau đã được nghiên cứu ứng dụng ở giai đoạn hiện tại và đưa ra xu hướng phát triển, hướng đi trong tương lai để định hướng cho việc nghiên cứu, ứng dụng trong việc quan trắc, giám sát bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới.

Chi tiết

Các nội dung trong Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó viễn thám được quy định là một lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04tháng 01năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám có quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của lĩnh vực viễn thám;

Chi tiết

Ăng-gô-la hợp tác với Tập đoàn Airbus trong chế tạo vệ tinh quan sát Trái đất tiên tiến
Công ty Quốc phòng và Không gian Airbus sẽ chế tạo vệ tinh Angeo-1 - vệ tinh quan sát Trái đất hiệu suất cao đầu tiên cho Ăng-gô-la, tại CH Pháp. Thỏa thuận này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia, trong đó Tập đoàn Airbus đóng vai trò là đối tác chiến lược của Ăng-gô-la trong lĩnh vực không gian.

Chi tiết

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_VanBan

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành
Số 17/2023/NĐ-CP 26/04/2023
Số 05/2022/TT-BTNMT 30/06/2022
Số 67/2020/QH14 04/12/2020
Số 250/QĐ-VTQG 23/11/2020
Số 238/QĐ-VTQG 04/11/2020
Số 13/2020/TT-BTNMT 30/10/2020
Số 887/QĐ-BTNMT 07/04/2020
Số 12/2019/TT-BTNMT 05/08/2019
Số 07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019
Số 08/2019/TT-BTNMT 05/07/2019

 Rsc.WebUI - Block_TiengViet_View_DuAn

Tiêu đề