Rsc.WebUI - TiengViet_View_HoiDap_ChiTiet

Tiêu đề: Công ty cổ phần nhân lực Netviet
Họ tên: netviet
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: khanhlinh0007@yahoo.com
Câu hỏi:

 

Được kết nối với mạng lưới rộng khắp với hơn 100 trung tâm xếp lớp tại 32 quốc gia, Netviet  đã tồn tại được 20 năm. Trường thuộc sở hữu 50% của các trường đại học Úc và đã tuyển sinh thành công hơn 4 vạn sinh viên tại Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Netviet cũng đồng sở hữu IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế, một bài kiểm tra trình độ Anh ngữ được chấp nhận bởi hơn 9000 tổ chức trên toàn thế giới. Nó tổ chức các hội chợ giáo dục của các trường đại học từ các quốc gia khác nhau để triển lãm các ngành nghề tương lai và tiêu chuẩn chất lượng hàng năm.

 

Các dịch vụ của netviet có thể được phân loại rộng rãi thành:

#duhocnetviet #duhochanuoc #duhoccanada

 

Câu trả lời:

CÂU HỎI LIÊN QUAN