Rsc.WebUI - English_View_HoiDap_ChiTiet

Title: Phú Mỹ Hưng - Đô thị văn minh & hiện đại
Full Name: Phú Mỹ Hưng
Address:
Phone:
Email: figueroaitigloria319@gmail.com
Questions:

Phú Mỹ Hưng hiện được xem là một trung tâm Sài Gòn thứ hai, quy hoạch tổng thể của khu đô thị này đáp ứng được tất cả nhu cầu của một cuộc sống, làm việc hiện đại. Hiện nay, Phú Mỹ Hưng đang giới thiệu ra mắt các dự án căn hộ cao cấp mới nhất như The Antonia hay Happy Valley Premier có đầy đủ pháp lý, hoàn thiện, minh bạch, rõ ràng. Khách hàng có thể tìm hiểu thực tế căn hộ trước khi chọn mua.
Website: https://phumyhungcorp.com.vn/
Địa Chỉ: 801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Email: phumyhungcenter@gmail.com
Điện Thoại: 0919881080
Hashtags: #phumyhungcorp #phumyhungcenter #bdsphumyhung #theantonia #happyvalleypremier
Dự án:
https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/the-antonia-phu-my-hung
https://phumyhungcorp.com.vn/du-an/happy-valley-premier
Social:
https://www.facebook.com/pmhcitycenter/
https://www.youtube.com/channel/UChNjmj0UKnSKpxPQ_fvUefg
https://about.me/daphumyhung
https://daphumyhung.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/in/daphumyhung/
https://disqus.com/by/daphumyhung/about/
https://visual.ly/users/daphumyhung/portfolio
https://www.quora.com/profile/Daphumyhung
https://www.magcloud.com/user/daphumyhung
http://www.nfomedia.com/profile?uid=rKdSefH
https://angel.co/u/daphumyhung
https://www.pinterest.com/daphumyhung
GOV-EDU:
http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1660603
http://doantncshcm.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=11194
http://bdt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=5327
http://dukccq.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=737075
http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=732062
http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1286248
http://sxd.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1796966
http://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=71729
http://syt.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=1674227
http://hpn.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/DispForm.aspx?ID=136742
http://diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=4389
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15073
http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopY/DispForm.aspx?ID=4495
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=4857
http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=4830
http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=2924
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=3140
http://sxd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=158&TLID=11367

Answer:

OTHER Q&A