22:51 EST Chủ nhật, 21/01/2018

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động của Cục

Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016

Thứ tư - 23/12/2015 21:56
Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016

Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Ngày 16/12, Cục Viễn thám quốc gia trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục Viễn thám quốc gia.
 


Ông Nguyễn Xuân Lâm, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 
Tăng cường hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám
Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Xuân Lâm cho biết, qua hai năm hoạt động theo mô hình quản lý nhà nước, nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý của Cục đã có sự chuyển biến tích cực, đã đề ra các nhiệm vụ ưu tiên, tập trung nguồn lực trong xây dựng định hướng phát triển viễn thám, tăng cường hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về viễn thám.
Trong thời gian qua, Cục Viễn thám quốc gia đã chú trọng tới công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được rà soát và sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới và đẩy nhanh quá trình xây dựng, các văn bản về quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế đã xây dựng hoặc đưa vào chương trình xây dựng. Trong năm 2015, Cục đã trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 Thông tư quy định kỹ thuật; xây dựng dự thảo và lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan, thực hiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền ban hành 02 thông tư về quy định kỹ thuật và 01 định mức kinh tế kỹ thuật; xây dựng danh mục về định mức kinh tế kỹ thuật đưa vào chương trình kế hoạch 2016; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 70/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2012 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động viễn thám, trong đó cũng đề xuất xây dựng Nghị định về hoạt động viễn thám…
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao về việc phát triển và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia đã luôn coi đây là vấn đề có tính chất quyết định, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực. Đến thời điểm này, ứng dụng công nghệ viễn thám đã và đang được ứng dụng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên trước hết là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng,... giám sát môi trường và trở thành một trong các hướng đi chủ đạo của ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám của Bộ TN&MT, từng bước đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Bên cạnh đó, trong năm 2015, Cục đã triển khai xây dựng các báo cáo giám sát theo các đề án, dự án chuyên môn như theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác sử dụng nước ở ngoài biên giới phía thượng nguồn lưu vực sông Hồng, sông Mê Công, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. Một số báo cáo giám sát nhanh cũng được xây dựng tại các khu vực có các diễn biến bất thường, nhạy cảm như: báo cáo giám sát các đảo Vành Khăn, Gạc Ma, Subi, Chữ Thập; Báo cáo giám sát nhanh các đập thủy điện Pakbeng, Donsahong, Xayabury, Báo cáo giám sát nhanh biến động do quá trình đô thị hóa, biến đổi lòng sông khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, Cục Viễn thám quốc gia cũng luôn quan tâm tới công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Việc sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo năng lực, trình độ và vị trí việc làm phù hợp đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm bổ sung, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Đồng thời, công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận trong Cục được thông suốt góp phần giải quyết nhanh các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 

 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Cục Viễn thám quốc gia


 
Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực viễn thám theo hướng hiện đại, hiệu quả, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Cục Viễn thám quốc gia đã đạt được trong năm 2015. Cục Viễn thám quốc gia đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh xây dựng trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho quản lý và triển khai các hoạt động viễn thám; từng bước đưa công nghệ viễn thám vào quan trắc, giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám được mở rộng và tăng cường; cơ sở vật chất, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày được nâng cao. Công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới và tiến bộ theo hướng chủ động, sáng tạo phát huy được trí tuệ của cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề nghị trong năm 2016, Cục Viễn thám cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Một là, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho quản lý và triển khai các hoạt động trong lĩnh vực viễn thám. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực viễn thám theo hướng hiện đại, hiệu quả, đưa công nghệ viễn thám thực sự trở thành công nghệ ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực; Hai là, nghiên cứu nâng cấp, hoàn thiện, vận hành và khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thám đáp ứng cơ bản dữ liệu chủ yếu cho các bộ, ngành trong nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác quan trắc, giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên; trước mắt cần tập trung triển khai ở các địa phương, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, địa hình phức tạp, khu vực biên giới và biển đảo; Ba là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành để khai thác tốt hệ thống hạ tầng, công nghệ hiện có; tiến tới làm chủ các công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực viễn thám và vũ trụ, phục vụ tốt cho quản lý, khai thác tài nguyên của quốc gia; Bốn là, quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng hơn nữa công tác quản lý hành chính của Cục; Năm là, đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám, chú trọng vào các chương trình hợp tác phát triển hợp tác khoa học vũ trụ, viễn thám với các chuyên gia, tổ chức quốc tế, trong đó đặt trọng tâm vào các đề án xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các hoạt động nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám.


- Một số hình ảnh đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị:

 
   Đại diện Vụ Pháp chế phát biểu

 

Đại diện Vụ Kế hoạch phát biểu

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

Đại diện Vụ Tài chính phát biểu
 

Nguồn tin: Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin liên quan

 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 19

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 16


1 Hôm nay : 488

2 Tháng hiện tại : 13855

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1451358

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch